Privatumas ir politika

Pagrindinis " Privatumas ir politika

Mūsų privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta ir paskelbta 2024 m. gegužės 1 d.

Jis reglamentuoja mūsų svetainės, esančios adresu Webcamcatalog.org, privatumo sąlygas. Visi mūsų privatumo politikoje neapibrėžti terminai, parašyti didžiosiomis raidėmis, turi tokią reikšmę, kokia nurodyta mūsų Sąlygose ir sąlygose, kurias galima rasti adresu https://webcamcatalog.org/terms-conditions/

Jūsų privatumas

Webcamcatalog.org laikosi visų teisinių reikalavimų, kad apsaugotų jūsų privatumą. Mūsų privatumo politika yra teisinis pareiškimas, kuriame paaiškinama, kaip mes galime rinkti informaciją iš jūsų, kaip galime dalytis jūsų informacija ir kaip galite apriboti dalijimąsi jūsų informacija. Mūsų privatumo politikoje matysite terminus, kurie rašomi didžiosiomis raidėmis. Šių terminų reikšmės aprašytos toliau esančiame skyriuje "Apibrėžtys".

Apibrėžtys

"Neasmeninė informacija" - tai informacija, kuri nėra asmeniškai identifikuojama ir kurią mes automatiškai renkame, kai naudojatės mūsų Svetaine naudodami interneto naršyklę. Ji taip pat gali apimti viešai prieinamą informaciją, kuria dalijamasi tarp jūsų ir kitų asmenų.

"Asmenį identifikuojanti informacija" - tai nevieša informacija, kuri yra asmeniškai identifikuojama ir gaunama tam, kad galėtume jums teikti paslaugas mūsų Svetainėje. Asmenį identifikuojanti informacija gali apimti tokią informaciją, kaip jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir kitą susijusią informaciją, kurią mums pateikiate arba kurią mes gauname apie jus.

Mūsų renkama informacija

Paprastai jūs patys kontroliuojate informacijos, kurią mums pateikiate naudodamiesi mūsų Svetaine, kiekį ir tipą.

Kaip Lankytojas galite naršyti mūsų svetainėje ir sužinoti daugiau apie mūsų Svetainę. Kaip Lankytojas neprivalote pateikti mums jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

Surinkta kompiuterinė informacija

Kai naudojatės mūsų Svetaine, automatiškai renkame tam tikrą kompiuterinę informaciją, kai jūsų mobilusis telefonas arba interneto naršyklė sąveikauja su mūsų Svetaine. Tokia informacija paprastai laikoma ne asmenine informacija. Mes taip pat renkame šią informaciją:

 • Slapukai - Mūsų Svetainė naudoja slapukus, kad atpažintų, kuriose mūsų Svetainės vietose lankėtės. Slapukas - tai nedidelė duomenų dalis, kurią jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje išsaugo jūsų interneto naršyklė. Slapukus naudojame siekdami suasmeninti turinį, kurį matote mūsų Svetainėje. Daugumą interneto naršyklių galima nustatyti taip, kad jos neleistų naudoti Slapukų. Tačiau jei išjungsite Slapukus, gali būti, kad negalėsite tinkamai arba visai negalėsite naudotis mūsų Svetainės funkcijomis. Į Slapukus niekada neįrašome asmenį identifikuojančios informacijos.
 • Trečiųjų šalių stebėjimo įrankiai - taip pat naudojame trečiųjų šalių stebėjimo įrankius, kad pagerintume savo Svetainės veikimą ir funkcijas. Šie trečiųjų šalių stebėjimo įrankiai yra skirti rinkti tik neasmeninę informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų Svetaine. Tačiau suprantate, kad tokias priemones kuria ir valdo šalys, kurių mes nekontroliuojame. Todėl mes neatsakome už tai, kokią informaciją iš tikrųjų fiksuoja tokios trečiosios šalys arba kaip tokios trečiosios šalys naudoja ir saugo šią informaciją.
 • Naudojame pakartotinę rinkodarą su "Google Analytics", kad po apsilankymo mūsų Svetainėje galėtumėte reklamuotis trečiųjų šalių svetainėse. Mes ir mūsų trečiųjų šalių pardavėjai, pavyzdžiui, "Google", naudojame pirmosios šalies slapukus (pvz., "Google Analytics" slapuką) ir trečiųjų šalių slapukus (pvz., "DoubleClick" slapuką), kad informuotume, optimizuotume ir rodytume skelbimus, remdamiesi jūsų ankstesniais apsilankymais mūsų Svetainėje.
 • Galite atsisakyti "Google Analytics" rodomosios reklamos ir pritaikyti "Google" rodomojo tinklo skelbimus apsilankę "Google" skelbimų nustatymų puslapyje. Be to, "Google" rekomenduoja naršyklėje įdiegti "Google Analytics" atsisakymo naršyklės priedą. "Google Analytics" atsisakymo naršyklės papildinys suteikia lankytojams galimybę neleisti, kad "Google Analytics" rinktų ir naudotų jų duomenis.
 • Automatiškai gaunama informacija - automatiškai gauname informaciją iš jūsų žiniatinklio naršyklės arba mobiliojo įrenginio. Ši informacija apima svetainės, iš kurios įėjote į mūsų svetainę, pavadinimą, jei toks yra, taip pat svetainės, į kurią einate, kai išeinate iš mūsų svetainės, pavadinimą. Ši informacija taip pat apima jūsų kompiuterio / tarpinio serverio, kurį naudojate prieigai prie interneto, IP adresą, interneto svetainės teikėjo pavadinimą, interneto naršyklės tipą, mobiliojo įrenginio tipą ir kompiuterio operacinę sistemą. Visą šią informaciją naudojame savo Naudotojų tendencijoms analizuoti, kad galėtume tobulinti savo Svetainę.

Kaip naudojame jūsų informaciją

Iš jūsų gautą informaciją naudojame taip:

 • Tinklalapio pritaikymas - galime naudoti jūsų pateiktą asmeninę informaciją ir bet kokią gautą kompiuterinę informaciją, kad pritaikytume savo tinklalapį.
 • Dalijimasis informacija su filialais ir kitomis trečiosiomis šalimis - Mes neparduodame, nenuomojame ir kitaip neteikiame jūsų asmenį identifikuojančios informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. Jūsų asmenį identifikuojančią informaciją galime pateikti susijusioms įmonėms, kurios mums teikia paslaugas, susijusias su mūsų Svetaine (t. y. mokėjimų tvarkytojams, Svetainės prieglobos bendrovėms ir kt.); tokios susijusios įmonės gaus tik informaciją, būtiną atitinkamoms paslaugoms teikti, ir bus saistomos konfidencialumo susitarimų, ribojančių tokios informacijos naudojimą.
 • Duomenų apibendrinimas - Mes pasiliekame teisę rinkti ir naudoti bet kokią ne asmeninę informaciją, surinktą jums naudojantis mūsų Svetaine, ir apibendrinti tokius duomenis vidinei analizei, kuri pagerina mūsų Svetainę ir Paslaugą, taip pat naudoti ar perparduoti kitiems. Niekada į tokį duomenų apibendrinimą neįtraukiama jūsų Asmens tapatybę identifikuojanti informacija.
 • Teisiškai reikalaujamas informacijos atskleidimas - mes galime būti teisiškai įpareigoti atskleisti jūsų asmenį identifikuojančią informaciją, jei tokio atskleidimo (a) reikalauja teismo šaukimas, įstatymas ar kitas teisinis procesas; (b) būtina padėti teisėsaugos pareigūnams ar vyriausybės vykdomosioms institucijoms; (c) būtina tirti mūsų Teisinių sąlygų pažeidimus ar kitaip užtikrinti jų vykdymą; (d) būtina apsaugoti mus nuo trečiųjų šalių, įskaitant jus ir (arba) kitus narius, teisinių veiksmų ar pretenzijų; ir (arba) (e) būtina apsaugoti "Webcamcatalog" teisines teises, asmeninę / nekilnojamąją nuosavybę ar asmeninį saugumą.org, mūsų Naudotojų, darbuotojų ir filialų.

Vaiko privatumo apsauga

Mūsų Svetainė neskirta naudotis jaunesniems nei 13 metų asmenims (toliau - Vaikas), nors suprantame, kad gali būti, jog Vaikas bandys pirkti per mūsų Svetainę. Mes netikriname savo Naudotojų amžiaus ir neprisiimame jokios atsakomybės už Naudotojo amžiaus tikrinimą. Jei esate Vaikas, prieš naudodamiesi mūsų Svetaine, prašome gauti tėvų arba globėjų leidimą.Jei esate tėvai arba globėjai ir manote, kad Jūsų Vaikas naudojasi mūsų Svetaine, susisiekite su mumis, kad pašalintume Jūsų Vaiko paskyrą; pasiliekame teisę prieš patenkindami tokį prašymą paprašyti Jūsų patvirtinti savo ryšį su Vaiku. Jei sužinosime, kad Vaikas sukūrė paskyrą mūsų Svetainėje, nedelsdami ištrinsime paskyrą, kai tik tai sužinosime, nenaudosime informacijos jokiais tikslais ir neatskleisime informacijos trečiosioms šalims. Tačiau kaip tokio Vaiko tėvai suprantate, kad esate teisiškai atsakingi už visas Vaiko sukurtas operacijas.

Informacija apie jūsų duomenų apsaugos teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Šioje privatumo politikoje mes esame jūsų asmeninės informacijos duomenų valdytojas.

Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE), mūsų teisinis pagrindas rinkti ir naudoti jūsų asmeninę informaciją, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje, priklauso nuo mūsų renkamos informacijos ir konkretaus konteksto, kuriame ją renkame. Jūsų asmeninę informaciją galime tvarkyti, nes:

 • Mums reikia vykdyti su jumis sudarytą sutartį, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų paslaugomis.
 • Suteikėte mums leidimą tai daryti.
 • Duomenis tvarkome vadovaudamiesi teisėtais interesais ir jūsų teisės nėra svarbesnės už juos.
 • Mokėjimų apdorojimo tikslais
 • Laikytis įstatymų

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras duomenų apsaugos teises. Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

 • Teisė susipažinti su mūsų turima jūsų asmenine informacija, ją atnaujinti arba ištrinti.
 • Teisė į ištaisymą
 • Teisė prieštarauti
 • Apribojimo teisė
 • Teisė į duomenų perkeliamumą
 • Teisė atšaukti sutikimą

Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti patvirtinti savo tapatybę.

Turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl mūsų renkamos ir naudojamos jūsų asmeninės informacijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę Europos ekonominės erdvės (EEE) duomenų apsaugos instituciją.

Pranešimas "Neparduokite mano asmeninės informacijos" Kalifornijos vartotojams pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą (CCPA)

Pagal CCPA Kalifornijos vartotojai turi teisę:

 • reikalauti, kad vartotojo asmens duomenis renkanti įmonė atskleistų, kokių kategorijų ir kokius konkrečius asmens duomenis apie vartotojus ji surinko.
 • reikalauti, kad įmonė ištrintų visus įmonės surinktus vartotojo asmens duomenis.
 • reikalauti, kad įmonė, kuri parduoda vartotojo asmens duomenis, neparduotų vartotojo asmens duomenų.

Jei pateikiate užklausą, atsakymą turime pateikti per mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis.

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes tiesiogiai nekontroliuojame. Šios svetainės gali turėti savo privatumo politiką. Mes nekontroliuojame susijusių svetainių ir nesame už jas atsakingi, todėl šias nuorodas pateikiame tik savo lankytojų patogumui ir informavimui. Tokias susietas svetaines lankote savo rizika. Ši privatumo politika šioms svetainėms netaikoma. Turėtumėte patikrinti tų atskirų interneto svetainių privatumo politiką, jei tokia yra, kad sužinotumėte, kaip tų trečiųjų šalių interneto svetainių operatoriai naudos jūsų asmeninę informaciją. Be to, šiose interneto svetainėse gali būti nuoroda į mūsų filialų interneto svetaines. Mūsų filialų svetainėms ši privatumo politika netaikoma, todėl turėtumėte patikrinti jų atskiras privatumo politikas, kad sužinotumėte, kaip tokių svetainių operatoriai naudos jūsų asmeninę informaciją.

Mūsų el. pašto politika

Mūsų filialai ir mes visiškai laikomės nacionalinių įstatymų dėl SPAM. Visada galite atsisakyti gauti tolesnę mūsų ir (arba) mūsų filialų el. pašto korespondenciją. Sutinkame, kad be jūsų sutikimo neparduosime, neišnuomosime ir neperleisime jūsų el. pašto adreso jokiai nesusijusiai trečiajai šaliai.

Naudodamasis mūsų svetaine naudotojas sutinka su mūsų privatumo politika.

Privatumo politikos atnaujinimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką. Turėtumėte dažnai peržiūrėti šią privatumo politiką. Jei atliksime esminių šios politikos pakeitimų, apie tai galime jus informuoti savo Svetainėje, tinklaraščio įrašu, el. paštu arba kitu mūsų nustatytu būdu. Pasirinktą metodą pasirenkame savo nuožiūra. Taip pat pakeisime šios Privatumo politikos pradžioje esančią "Paskutinio atnaujinimo" datą. Bet kokie mūsų privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo šios "Paskutinio atnaujinimo" datos ir pakeičia visas ankstesnes privatumo politikas.

© Autorinės teisės 2024
lt_LTLithuanian