Sekretess och policy

Hem " Sekretess och policy

Vår integritetspolicy uppdaterades och publicerades senast den 1 maj 2024.

Den reglerar sekretessvillkoren på vår webbplats, som finns på Webcamcatalog.org. Alla termer med versaler som inte definieras i vår sekretesspolicy har den betydelse som anges i våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på https://webcamcatalog.org/terms-conditions/

Din integritet

Webcamcatalog.org följer alla lagliga krav för att skydda din integritet. Vår sekretesspolicy är ett juridiskt uttalande som förklarar hur vi kan samla in information från dig, hur vi kan dela din information och hur du kan begränsa vår delning av din information. Du kommer att se termer i vår integritetspolicy som har versaler. Dessa termer har de betydelser som beskrivs i avsnittet Definitioner nedan.

Definitioner

"Icke-personlig information" är information som inte är personligt identifierbar för dig och som vi automatiskt samlar in när du besöker vår webbplats med en webbläsare. Det kan också omfatta offentligt tillgänglig information som delas mellan dig och andra.

"Personligt identifierbar information" är icke-offentlig information som är personligt identifierbar för dig och som erhålls för att vi ska kunna tillhandahålla dig på vår webbplats. Personligt identifierbar information kan innehålla information som ditt namn, din e-postadress och annan relaterad information som du tillhandahåller oss eller som vi får om dig.

Information som vi samlar in

I allmänhet kontrollerar du mängden och typen av information som du lämnar till oss när du använder vår webbplats.

Som besökare kan du surfa på vår webbplats för att ta reda på mer om vår webbplats. Du är inte skyldig att förse oss med någon personligt identifierbar information som besökare.

Insamlad datorinformation

När du använder vår webbplats samlar vi automatiskt in viss datorinformation genom din mobiltelefons eller webbläsares interaktion med vår webbplats. Sådan information betraktas vanligtvis som icke-personlig information. Vi samlar också in följande:

 • Cookies - Vår webbplats använder "cookies" för att identifiera de delar av vår webbplats som du har besökt. En cookie är en liten bit data som lagras på din dator eller mobila enhet av din webbläsare. Vi använder cookies för att anpassa det innehåll som du ser på vår webbplats. De flesta webbläsare kan ställas in så att användningen av cookies inaktiveras. Om du inaktiverar cookies kan det dock hända att du inte får tillgång till funktionerna på vår webbplats på rätt sätt eller överhuvudtaget. Vi placerar aldrig personligt identifierbar information i cookies.
 • Spårningsverktyg från tredje part - Vi använder också spårningsverktyg från tredje part för att förbättra prestanda och funktioner på vår webbplats. Dessa spårningsverktyg från tredje part är utformade för att endast samla in icke-personlig information om din användning av vår webbplats. Du förstår dock att sådana verktyg skapas och hanteras av parter utanför vår kontroll. Därför är vi inte ansvariga för vilken information som faktiskt samlas in av sådana tredje parter eller hur sådana tredje parter använder och skyddar den informationen.
 • Vi använder Remarketing med Google Analytics för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår webbplats. Vi och våra tredjepartsleverantörer, som Google, använder förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (t.ex. DoubleClick-cookien) för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats.
 • Du kan välja bort Google Analytics för Display-annonsering och anpassa annonserna i Google Display-nätverket genom att besöka sidan Inställningar för Google Ads. Google rekommenderar också att du installerar webbläsartillägget Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.
 • Automatisk information - Vi får automatiskt information från din webbläsare eller mobila enhet. Denna information inkluderar namnet på den webbplats från vilken du gick in på vår webbplats, om någon, samt namnet på den webbplats som du är på väg till när du lämnar vår webbplats. Informationen omfattar även IP-adressen till din dator/proxyserver som du använder för att komma åt Internet, namnet på din Internetleverantör, typ av webbläsare, typ av mobil enhet och datorns operativsystem. Vi använder all denna information för att analysera trender bland våra användare och för att förbättra vår webbplats.

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi får från dig på följande sätt:

 • Anpassning av vår webbplats - Vi kan använda den personligt identifierbara information som du lämnar till oss tillsammans med all datorinformation som vi får för att anpassa vår webbplats.
 • Delning av information med dotterbolag och andra tredje parter - Vi säljer inte, hyr ut eller på annat sätt tillhandahåller din personligt identifierbara information till tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kan tillhandahålla din personligt identifierbara information till dotterbolag som tillhandahåller tjänster till oss med avseende på vår webbplats (dvs. betalningsprocessorer, webbhotellföretag etc.); sådana dotterbolag kommer endast att få information som är nödvändig för att tillhandahålla respektive tjänster och kommer att vara bundna av sekretessavtal som begränsar användningen av sådan information.
 • Datagruppering - Vi behåller rätten att samla in och använda all icke-personlig information som samlas in från din användning av vår webbplats och aggregera sådana data för intern analys som förbättrar vår webbplats och tjänst samt för användning eller återförsäljning till andra. Inte vid något tillfälle ingår din personligt identifierbara information i sådana datagrupperingar.
 • Lagstadgade utlämnanden av information - Vi kan vara juridiskt skyldiga att lämna ut dina personligt identifierbara uppgifter om sådant utlämnande är (a) krävs enligt stämning, lag eller annan juridisk process; (b) nödvändigt för att hjälpa brottsbekämpande tjänstemän eller myndigheter; (c) nödvändigt för att undersöka brott mot eller på annat sätt genomdriva våra juridiska villkor; (d) nödvändigt för att skydda oss från rättsliga åtgärder eller anspråk från tredje part, inklusive dig och/eller andra medlemmar; och/eller (e) nödvändigt för att skydda de juridiska rättigheterna, personlig/fast egendom eller personlig säkerhet för Webcamcatalog.org, våra användare, anställda och närstående bolag.

Skydda ditt barns integritet

Vår webbplats är inte avsedd att användas av personer under 13 år ("Barn"), även om vi inser att det kan hända att ett Barn försöker göra inköp via vår webbplats. Vi verifierar inte våra användares ålder och vi har inte heller något ansvar för att verifiera en användares ålder. Om du är ett barn ska du be om tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare innan du använder vår webbplats Om du är en förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn använder vår webbplats ska du kontakta oss för att ta bort ditt barns konto; vi förbehåller oss rätten att be dig om verifiering av din relation till barnet innan vi godkänner en sådan begäran. Om vi upptäcker att ett barn har skapat ett konto på vår webbplats kommer vi omedelbart att ta bort kontot så snart vi upptäcker det, vi kommer inte att använda informationen för något ändamål och vi kommer inte att lämna ut informationen till tredje part. Som förälder till ett sådant barn är du dock införstådd med att du är juridiskt ansvarig för alla transaktioner som skapas av barnet.

Information om dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

I denna integritetspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beror vår rättsliga grund för att samla in och använda dina personuppgifter, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, på den information vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att:

 • Vi behöver fullgöra ett avtal med dig, t.ex. när du använder våra tjänster
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Behandlingen sker i vårt berättigade intresse och dina rättigheter väger inte tyngre
 • För betalningshantering
 • För att följa lagen

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera den personliga information vi har om dig
 • Rätt till rättelse
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till inskränkning
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätt att återkalla samtycke

Observera att vi kan komma att be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

"Sälj inte min personliga information"-meddelande för konsumenter i Kalifornien enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien rätt till:

 • Begära att ett företag som samlar in en konsuments personuppgifter lämnar ut de kategorier och specifika personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenter.
 • Begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som ett företag har samlat in.
 • Begär att ett företag som säljer en konsuments personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår direkta kontroll. Dessa webbplatser kan ha sina egna policyer avseende integritet. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för länkade webbplatser och tillhandahåller dessa länkar enbart för våra besökares bekvämlighet och information. Du besöker sådana länkade webbplatser på egen risk. Dessa webbplatser omfattas inte av denna sekretesspolicy. Du bör kontrollera sekretesspolicyn, om någon, på dessa enskilda webbplatser för att se hur operatörerna av dessa tredjepartswebbplatser kommer att använda din personliga information. Dessutom kan dessa webbplatser innehålla en länk till webbplatser som tillhör våra dotterbolag. Våra närstående bolags webbplatser omfattas inte av denna integritetspolicy, och du bör kontrollera deras enskilda integritetspolicyer för att se hur operatörerna av sådana webbplatser kommer att använda din personliga information.

Vår e-postpolicy

Våra dotterbolag och vi följer till fullo nationella lagar om SPAM. Du kan alltid välja att inte ta emot ytterligare e-postkorrespondens från oss och/eller våra dotterbolag. Vi samtycker till att vi inte kommer att sälja, hyra ut eller byta ut din e-postadress till någon icke ansluten tredje part utan ditt tillstånd.

Genom att använda vår webbplats samtycker användaren till vår integritetspolicy.

Uppdateringar av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Du bör läsa igenom denna integritetspolicy ofta. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kan vi meddela dig på vår webbplats, i ett blogginlägg, via e-post eller på något annat sätt som vi bestämmer. Den metod vi väljer är efter eget gottfinnande. Vi kommer också att ändra datumet för "Senast uppdaterad" i början av denna integritetspolicy. Alla ändringar som vi gör i vår integritetspolicy gäller från och med det senaste uppdateringsdatumet och ersätter alla tidigare integritetspolicyer.

© Copyright 2024
sv_SESwedish