Taisyklės ir sąlygos

Pagrindinis " Taisyklės ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. gegužės 1 d.

Prieš naudodamiesi https://webcamcatalog.org/ svetaine ("Paslauga"), kurią administruoja Webcamcatalog.org ("mes", "mes" arba "mūsų"), atidžiai perskaitykite šias Taisykles ir sąlygas ("Taisyklės", "Sąlygos").

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis ja priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis Sąlygomis ir jų laikotės. Šios Sąlygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Paslauga.

Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors sąlygų dalimi, negalite naudotis Paslauga.

Daugiau informacijos apie privatumo apsaugą rasite mūsų privatumo politikos puslapyje. https://webcamcatalog.org/privacy-policy

Suaugusiųjų turinys

Atkreipkite dėmesį, kad "Webcamcatalog.org" ir visose "Webcamcatalog.org" išvardytose svetainėse gali būti rodomos nuogybių scenos ir grafinis suaugusiųjų turinys, todėl jos skirtos tik brandžiai auditorijai. Webcamcatalog.org lankytojai pripažįsta, kad visą seksualiai atvirą turinį sukūrė ir pateikia trečiųjų šalių svetainės. Webcamcatalog.org nekuria jokio seksualinio turinio ir veikia tik kaip informacinė svetainė, kurioje aprašomas internete prieinamas turinys, o skaitytojams pateikiami tikri pavyzdžiai iš apžvelgiamų svetainių. Šis turinys nėra skirtas nepilnamečiams; prašome užtikrinti, kad nepilnamečiams nebūtų leidžiama naudotis šiomis svetainėmis.

Lankydamasis Webcamcatalog.org, naudotojas pareiškia, kad yra sulaukęs tokio amžiaus, kokio reikalauja jo gyvenamosios vietos šalies įstatymai, kad galėtų žiūrėti suaugusiesiems skirtą medžiagą.

KAD GALĖTŲ ĮEITI Į ŠIĄ SVETAINĘ IR JA NAUDOTIS, NAUDOTOJAS TURI BŪTI NE JAUNESNIS KAIP 18 METŲ IR SUAUGĘS ASMUO (21 METŲ AMŽIAUS AL, MS, NE, VY IR KITOSE VIETOVĖSE, KUR 18 METŲ NĖRA PILNAMETYSTĖ). ŠI SVETAINĖ NĖRA SKIRTA AR PRITAIKYTA NEPILNAMEČIAMS. SVETAINĖJE YRA NUOGYBIŲ, SEKSUALINIŲ VAIZDŲ IR EROTINĖS MEDŽIAGOS, IR TOKIA MEDŽIAGA PATEIKIAMA JOS LANKYTOJAMS NAUDOTIS IR MĖGAUTIS. JEI NAUDOTOJUI NĖRA BENT 18 METŲ (21 METAI AL, MS, NE, VY IR KITOSE VIETOVĖSE, KUR 18 METŲ NĖRA PILNAMETYSTĖ) ARBA JEI JĮ ĮŽEIDŽIA TOKS ATVIRAS SEKSUALINIS TURINYS, PRAŠOM Į SVETAINĘ NEITI.

ĮEIDAMAS Į SVETAINĘ VARTOTOJAS DARO ŠIUOS PAREIŠKIMUS: "AŠ PRISIEKIU IR PATVIRTINU, KAD ŠIUO METU ESU PILNAMETIS, NE JAUNESNIS NEI 18 METŲ (21 METŲ AMŽIAUS AL, MS, NE, WY IR KITOSE VIETOVĖSE, KUR 18 METŲ NĖRA PILNAMETYSTĖ). PASIŽADU, KAD NELEISIU JAUNESNIEMS NEI 18 METŲ (21 METŲ AMŽIAUS (21 METŲ AMŽIAUS AL, MS, NE, VY IR BET KURIOJE KITOJE VIETOJE, KUR 18 METŲ NĖRA PILNAMETYSTĖ) ASMENIMS NAUDOTIS JOKIA ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIA MEDŽIAGA. SUPRANTU, KAD, ĮĖJĘS Į ŠIĄ SVETAINĘ, SUSIDURSIU SU SEKSUALINIO, ATVIRAI EROTINIO POBŪDŽIO VAIZDINIAIS, ŽODINIAIS APRAŠYMAIS IR GARSO GARSAIS, KURIE GALI APIMTI GRAFINIUS NUOGYBIŲ IR SEKSUALINĖS VEIKLOS VAIZDUS BEI APRAŠYMUS. TAI DARAU SAVANORIŠKAI, NES NORIU PERŽIŪRĖTI, PERSKAITYTI IR (ARBA) IŠGIRSTI ĮVAIRIĄ PRIEINAMĄ MEDŽIAGĄ SAVO ASMENINIAM MALONUMUI, INFORMACIJAI IR (ARBA) ŠVIETIMUI. MANO PASIRINKIMAS - TAI MANO DOMĖJIMOSI SEKSUALINIAIS KLAUSIMAIS IŠRAIŠKA, KURIS, MANO NUOMONE, YRA SVEIKAS IR NORMALUS, IR KURĮ, MANO PATIRTIMI, PAPRASTAI PALAIKO VIDUTINIAI SUAUGUSIEJI MANO BENDRUOMENĖJE. ESU SUSIPAŽINĘS SU SAVO BENDRUOMENĖS STANDARTAIS, TAIKOMAIS PRIIMANT TOKIĄ SEKSUALINIO POBŪDŽIO MEDŽIAGĄ, IR MEDŽIAGA, SU KURIA TIKIUOSI SUSIPAŽINTI, ATITINKA ŠIUOS STANDARTUS. MANO NUOMONE, VIDUTINIS SUAUGĘS ŽMOGUS MANO BENDRUOMENĖJE SUTINKA, KAD NORINTYS SUAUGUSIEJI VARTOTŲ TOKIĄ MEDŽIAGĄ TOKIOMIS APLINKYBĖMIS KAIP ŠI, KURIOSE NEPILNAMEČIAI IR NENORINTYS SUAUGUSIEJI YRA TINKAMAI APSAUGOTI NUO TOKIOS MEDŽIAGOS, IR NEMANO, KAD TOKIA MEDŽIAGA GALI SUKELTI SMALSUMĄ AR BŪTI AKIVAIZDŽIAI ĮŽEIDŽIANTI. TAIP PAT PAREIŠKIU IR GARANTUOJU, KAD NEPRANEŠIAU JOKIAI VYRIAUSYBINEI AGENTŪRAI, ĮSKAITANT JAV PAŠTO TARNYBĄ, KAD NEPAGEIDAUJU GAUTI SEKSUALINIO POBŪDŽIO MEDŽIAGOS."

GEOGRAFINIAI APRIBOJIMAI

NAUDOTOJAS NEGALI ĮEITI Į ŠIĄ SVETAINĘ, JĄ PERŽIŪRĖTI, ATSISIŲSTI AR ŽIŪRĖTI IŠ BET KURIOS ŠALIES, VALSTIJOS, APSKRITIES AR VIETOVĖS, KURIOJE TAI PAŽEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMUS IR TAISYKLES.

18 USC 2257 pareiškimas

Webcamcatalog.org nėra jokio Svetainėje esančio suaugusiųjų turinio ar seksualinių vaizdų gamintojas. "Webcamcatalog.org" laikosi 18 U.S.C. § 2257 ir visų jo nuostatų. Kiek "Webcamcatalog.org" gali įsitikinti, visi modeliai, akivaizdžiai dalyvaujantys bet kokiame seksualiniame vaizdavime ar veiksme, buvo ne jaunesni nei 18 metų, kai šie vaizdai buvo sukurti.

"Webcamcatalog.org" remiasi šiuo Jungtinių Valstijų dešimtosios apygardos apeliacinio teismo sprendimu byloje Sundance Associates, Inc. prieš Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998), kad įvykdytų visas teisines prievoles, susijusias su 18 U.S.C. § 2257, ir remiasi teisiniu sprendimu, kuriame teigiama, kad subjektams, kurie nedalyvauja "samdant, sudarant sutartis, valdant ar kitaip organizuojant modelių ar atlikėjų dalyvavimą", netaikomi 18 U.S.C. § 2257 nustatyti įrašų saugojimo reikalavimai.

Autorių teisės ir prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visa medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, logotipus, prekių ženklus, paveikslėlius, dizainą, nuotraukas, vaizdo įrašus ir rašytinę bei kitą medžiagą, kuri yra mūsų Svetainės dalis, yra autorių teisės, prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekės ženklas ir (arba) kita registruota ar neregistruota intelektinė nuosavybė ("Intelektinė nuosavybė"), kurią valdo, kontroliuoja ar licencijuoja "Webcamcatalog.org". Visa mūsų Svetainė yra saugoma autorių teisių ir prekinio ženklo. Jokia mūsų Svetainės informacija neturėtų būti suprantama kaip netiesiogiai, netiesiogiai ar kitaip suteikianti bet kokią licenciją ar teisę naudoti bet kokią intelektinę nuosavybę, rodomą ar naudojamą mūsų Svetainėje, be išankstinio raštiško intelektinės nuosavybės savininko leidimo. Webcamcatalog.org agresyviai įgyvendina savo intelektinės nuosavybės teises iki galo pagal įstatymą. Webcamcatalog.org pavadinimai ir logotipai negali būti naudojami jokiais būdais, įskaitant reklamą ar viešinimą, susijusį su medžiagos platinimu mūsų Svetainėje, be išankstinio raštiško Webcamcatalog.org leidimo. Webcamcatalog.org draudžia naudoti bet kokį Webcamcatalog.org ar bet kurio iš jos filialų logotipą kaip nuorodą į bet kurią Svetainę ar iš jos, nebent Webcamcatalog.org tokią nuorodą patvirtintų iš anksto ir raštu. Sąžiningas Webcamcatalog.org intelektinės nuosavybės naudojimas reikalauja tinkamo pripažinimo. Kiti mūsų Svetainėje minimi produktų ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų intelektinė nuosavybė.

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso Webcamcatalog.org ir nėra jos kontroliuojamos.

Webcamcatalog.org nekontroliuoja ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad Webcamcatalog.org nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl bet kokio turinio, prekių ar paslaugų, prieinamų tokiose interneto svetainėse ar paslaugose, naudojimo ar dėl to, kad jomis pasikliaujama.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti visų trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų, kuriose lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Taikytina teisė

Šios sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal JAV įstatymus, neatsižvelgiant į jų kolizines nuostatas.

Mūsų nesugebėjimas įgyvendinti bet kurią šių Sąlygų teisę ar nuostatą nebus laikomas tų teisių atsisakymu. Jei teismas bet kurią šių Sąlygų nuostatą pripažins negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti. Šios Sąlygos yra visas mūsų tarpusavio susitarimas dėl mūsų Paslaugos, jos pakeičia ir pakeičia bet kokius ankstesnius mūsų tarpusavio susitarimus dėl Paslaugos.

Pakeitimai

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti šias Sąlygas. Jei pakeitimai yra esminiai, stengsimės apie tai pranešti ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki naujų sąlygų įsigaliojimo. Kas yra esminis pakeitimas, nustatoma mūsų nuožiūra.

Įsigaliojus šiems pakeitimams, toliau naudodamiesi mūsų Paslauga ar prieidami prie jos, sutinkate laikytis pakeistų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, nustokite naudotis Paslauga.

© Autorinės teisės 2024
Šioje svetainėje nėra jokio nuogumo. Joje laikomasi 18 JAV kodekso §2257 ir su juo susijusių taisyklių nustatytų standartų. Šios svetainės savininkai ir operatoriai nėra pirminiai bet kokio čia esančio vaizdinio turinio kūrėjai (kaip apibrėžta 28 C.F.R. § 75.1(c)(2)).