Voorwaarden

Home " Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2024

Lees deze voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website https://webcamcatalog.org/ (de "Service") gebruikt die wordt beheerd door Webcamcatalog.org ("wij", "wij", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Service.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de service niet gebruiken.

Ga voor meer informatie over de privacybescherming naar onze pagina Privacybeleid. https://webcamcatalog.org/privacy-policy

Volwassen inhoud

Houd er rekening mee dat Webcamcatalog.org en alle websites die worden vermeld op Webcamcatalog.org - naaktscènes en grafisch materiaal voor volwassenen kunnen bevatten en daarom alleen bedoeld zijn voor een volwassen publiek. Bezoekers van Webcamcatalog.org erkennen dat alle seksueel expliciete inhoud is gemaakt en wordt geleverd door websites van derden. Webcamcatalog.org maakt geen seksueel expliciete inhoud en fungeert alleen als een informatieve website die inhoud beschrijft die beschikbaar is op internet en haar lezers echte voorbeelden biedt van de beoordeelde websites. Deze inhoud is niet bedoeld voor minderjarigen; zorg ervoor dat minderjarigen geen toegang krijgen tot deze websites.

Door Webcamcatalog.org te bezoeken, verklaart de gebruiker dat hij de wettelijk vereiste leeftijd heeft bereikt in het land waar hij woont om materiaal met een volwassen thema te bekijken.

DE GEBRUIKER MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD EN EEN INSTEMMENDE VOLWASSENE ZIJN (21 JAAR IN AL, MS, NE, WY EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS) OM DEZE WEBSITE TE KUNNEN BEZOEKEN EN GEBRUIKEN. DE WEBSITE IS NIET BEDOELD OF ONTWORPEN VOOR MINDERJARIGEN. DE WEBSITE BEVAT NAAKTHEID, SEKSUELE AFBEELDINGEN EN EROTISCH MATERIAAL EN STELT DERGELIJK MATERIAAL BESCHIKBAAR VOOR HET GEBRUIK EN PLEZIER VAN ZIJN BEZOEKERS. ALS DE GEBRUIKER NIET MINSTENS 18 JAAR OUD IS (21 JAAR IN AL, MS, NE, WY, EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS) OF ALS HIJ OF ZIJ ZICH BELEDIGD VOELT DOOR DERGELIJKE EXPLICIETE SEKSUELE INHOUD, VERZOEKEN WIJ U DE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN.

DOOR DE WEBSITE TE BETREDEN LEGT DE GEBRUIKER DE VOLGENDE VERKLARINGEN AF: "OP STRAFFE VAN MEINEED ZWEER/BEVESTIG IK DAT IK VANAF DIT MOMENT EEN VOLWASSENE BEN, TEN MINSTE 18 JAAR OUD (21 IN AL, MS, NE, WY, EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 NIET DE LEEFTIJD VAN MEERDERJARIGHEID IS). IK BELOOF DAT IK PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR (21 JAAR IN AL, MS, NE, WY, EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS) GEEN TOEGANG ZAL GEVEN TOT HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE. IK BEGRIJP DAT WANNEER IK DEZE WEBSITE BETREED, IK ZAL WORDEN BLOOTGESTELD AAN VISUELE BEELDEN, VERBALE BESCHRIJVINGEN EN AUDIOGELUIDEN VAN SEKSUEEL GEORIËNTEERDE, OPENLIJK EROTISCHE AARD, DIE GRAFISCHE VISUELE AFBEELDINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN NAAKTHEID EN SEKSUELE ACTIVITEIT KUNNEN BEVATTEN. IK KIES HIER VRIJWILLIG VOOR, OMDAT IK DE VERSCHILLENDE MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN, WIL BEKIJKEN, LEZEN EN/OF BELUISTEREN VOOR MIJN EIGEN PERSOONLIJKE PLEZIER, INFORMATIE EN/OF EDUCATIE. MIJN KEUZE IS EEN UITING VAN MIJN INTERESSE IN SEKSUELE ZAKEN DIE, NAAR MIJN MENING, ZOWEL GEZOND ALS NORMAAL IS EN DIE, NAAR MIJN ERVARING, OVER HET ALGEMEEN GEDEELD WORDT DOOR GEMIDDELDE VOLWASSENEN IN MIJN GEMEENSCHAP. IK BEN BEKEND MET DE NORMEN IN MIJN GEMEENSCHAP TEN AANZIEN VAN DE ACCEPTATIE VAN DERGELIJK SEKSUEEL GEORIËNTEERD MATERIAAL, EN HET MATERIAAL DAT IK VERWACHT AAN TE TREFFEN VALT BINNEN DIE NORMEN. NAAR MIJN OORDEEL ACCEPTEERT DE GEMIDDELDE VOLWASSENE IN MIJN GEMEENSCHAP DE CONSUMPTIE VAN DERGELIJK MATERIAAL DOOR GEWILLIGE VOLWASSENEN IN OMSTANDIGHEDEN ZOALS DEZE, DIE EEN REDELIJKE ISOLATIE BIEDEN VAN HET MATERIAAL VOOR MINDERJARIGEN EN ONWILLIGE VOLWASSENEN, EN ZAL HIJ DERGELIJK MATERIAAL NIET OPRUIEND OF AANSTOOTGEVEND VINDEN. IK VERKLAAR EN GARANDEER VERDER DAT IK GEEN ENKELE OVERHEIDSINSTANTIE, INCLUSIEF DE U.S. POSTAL SERVICE, ERVAN OP DE HOOGTE HEB GESTELD DAT IK GEEN SEKSUEEL GEORIËNTEERD MATERIAAL WIL ONTVANGEN."

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

DE GEBRUIKER MAG DEZE WEBSITE NIET BETREDEN, BEKIJKEN, DOWNLOADEN OF BEKIJKEN VANUIT EEN LAND, STAAT, PROVINCIE OF LOCATIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET ZIJN OF HAAR LOKALE WET- EN REGELGEVING.

18 USC 2257 Verklaring

Webcamcatalog.org is niet de producent van enige volwassen inhoud of seksueel beeldmateriaal op de website. Webcamcatalog.org voldoet aan 18 U.S.C. § 2257 en elk van de bijbehorende voorschriften. Voor zover kan worden nagegaan door Webcamcatalog.org, waren alle modellen die blijkbaar betrokken zijn bij een seksuele afbeelding of handeling ten minste 18 toen deze beelden werden gemaakt.

Webcamcatalog.org vertrouwt op de volgende beslissing van het United States Court of Appeals for the Tenth Circuit in Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot 18 U.S.C. § 2257 en is gebaseerd op de juridische beslissing die stelt dat entiteiten die geen rol spelen in het "inhuren, contracteren, beheren of anderszins regelen van de deelname" van de modellen of artiesten, zijn vrijgesteld van de vereisten voor het bijhouden van gegevens van 18 U.S.C. § 2257.

Auteursrechten en handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot logo's, merknamen, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van onze Website, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, trade dress en/of ander intellectueel eigendom, al dan niet gedeponeerd ("Intellectueel eigendom") in eigendom, beheer of onder licentie van Webcamcatalog.org. Onze website als geheel wordt beschermd door auteursrecht en trade dress. Niets op onze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig intellectueel eigendom dat wordt weergegeven of gebruikt op onze website te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het intellectueel eigendom. Webcamcatalog.org dwingt zijn intellectuele-eigendomsrechten op agressieve wijze af in de ruimste zin van de wet. De namen en logo's van Webcamcatalog.org mogen op geen enkele manier worden gebruikt, inclusief in advertenties of reclame met betrekking tot de distributie van materialen op onze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webcamcatalog.org. Webcamcatalog.org verbiedt het gebruik van een logo van Webcamcatalog.org of een van haar partners als onderdeel van een koppeling naar of vanaf een website, tenzij Webcamcatalog.org een dergelijke koppeling vooraf en schriftelijk goedkeurt. Eerlijk gebruik van het intellectuele eigendom van Webcamcatalog.org vereist de juiste erkenning. Andere product- en bedrijfsnamen die op onze website worden genoemd, kunnen het intellectuele eigendom zijn van hun respectieve eigenaars.

Onze service kan links naar websites of services van derden bevatten die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Webcamcatalog.org.

Webcamcatalog.org heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Webcamcatalog.org niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of services beschikbaar op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u het gebruik van de service te staken.

© Auteursrecht 2024
Op deze site komt geen naaktheid voor. De site voldoet aan de normen van 18 U.S.C. §2257 en de bijbehorende voorschriften. De eigenaars en beheerders van deze website zijn niet de primaire producenten (zoals gedefinieerd door 28 C.F.R. § 75.1(c)(2)) van de visuele inhoud die hier te vinden is.