Pogoji in določila

Domov " Pogoji in določila

Nazadnje posodobljeno: 1. maj 2024

Pred uporabo spletnega mesta https://webcamcatalog.org/ ("storitev"), ki ga upravlja Webcamcatalog.org ("mi", "mi" ali "naš"), natančno preberite te pogoje ("pogoji").

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta pogojena s sprejetjem in spoštovanjem teh pogojev. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.

Z dostopom do storitve ali njeno uporabo se strinjate, da vas ti pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate s katerim koli delom pogojev, ne smete dostopati do storitve.

Za več informacij o zaščiti zasebnosti obiščite našo stran o pravilniku o zasebnosti. https://webcamcatalog.org/privacy-policy

Vsebina za odrasle

Zavedajte se, da Webcamcatalog.org in vsa spletna mesta, navedena na Webcamcatalog.org, lahko prikazujejo prizore golote in grafične vsebine za odrasle, zato so namenjena le zrelemu občinstvu. Obiskovalci Webcamcatalog.org se zavedajo, da je vsa spolno eksplicitna vsebina ustvarjena in zagotovljena na spletnih straneh tretjih oseb. Webcamcatalog.org ne ustvarja nobene spolno eksplicitne vsebine in deluje zgolj kot informativna spletna stran, ki opisuje vsebine, ki so na voljo na internetu, ter svojim bralcem prinaša resnične primere s pregledanih spletnih strani. Ta vsebina ni namenjena mladoletnim osebam; poskrbite, da mladoletnim osebam ne bo omogočen dostop do teh spletnih mest.

Z obiskom Webcamcatalog.org uporabnik izjavlja, da je dopolnil zakonsko določeno starost, ki jo v državi njegovega prebivališča zahteva zakon za ogled gradiva za odrasle.

UPORABNIK MORA BITI STAR VSAJ 18 LET IN POLNOLETEN (21 LET V ZVEZNIH DRŽAVAH AL, MS, NE, WY IN VSEH DRUGIH MESTIH, KJER 18 LET NI POLNOLETNOST), DA LAHKO VSTOPI NA TO SPLETNO MESTO IN GA UPORABLJA. SPLETNO MESTO NI NAMENJENO ALI ZASNOVANO ZA MLADOLETNIKE. SPLETNO MESTO VSEBUJE GOLOTO, SPOLNE PODOBE IN EROTIČNO GRADIVO TER DAJE TAKŠNO GRADIVO NA VOLJO ZA UPORABO IN UŽIVANJE SVOJIH OBISKOVALCEV. ČE UPORABNIK NIMA NAJMANJ 18 LET (21 LET V DRŽAVAH AL, MS, NE, WY IN VSEH DRUGIH MESTIH, KJER 18 LET NI POLNOLETNOST) ALI ČE GA TAKŠNA EKSPLICITNA SPOLNA VSEBINA ŽALI, NE VSTOPAJTE NA SPLETNO MESTO.

Z VSTOPOM NA SPLETNO STRAN UPORABNIK PODAJA NASLEDNJE IZJAVE: "V TEM TRENUTKU SEM POLNOLETEN, STAR VSAJ 18 LET (21 LET V DRŽAVAH AL, MS, NE, WY IN VSEH DRUGIH, KJER 18 LET NI POLNOLETNOST). OBLJUBLJAM, DA OSEBAM, MLAJŠIM OD 18 LET (21 LET V DRŽAVAH AL, MS, NE, WY IN NA VSEH DRUGIH LOKACIJAH, KJER 18 LET NI POLNOLETNOST), NE BOM DOVOLIL DOSTOPA DO NOBENEGA GRADIVA NA TEM SPLETNEM MESTU. RAZUMEM, DA BOM OB VSTOPU NA TO SPLETNO MESTO IZPOSTAVLJEN VIZUALNIM PODOBAM, BESEDNIM OPISOM IN ZVOČNIM ZVOKOM SPOLNO USMERJENE, ODKRITO EROTIČNE NARAVE, KI LAHKO VKLJUČUJEJO GRAFIČNE VIZUALNE PRIKAZE IN OPISE GOLOTE IN SPOLNIH DEJAVNOSTI. ZA TO SE PROSTOVOLJNO ODLOČIM, KER SI ŽELIM OGLEDATI, PREBRATI IN/ALI SLIŠATI RAZLIČNA GRADIVA, KI SO NA VOLJO, ZA SVOJE OSEBNO UŽIVANJE, INFORMIRANJE IN/ALI IZOBRAŽEVANJE. MOJA IZBIRA JE IZRAZ MOJEGA ZANIMANJA ZA SPOLNE ZADEVE, KI JE PO MOJEM MNENJU ZDRAVO IN NORMALNO TER GA PO MOJIH IZKUŠNJAH NA SPLOŠNO DELIJO POVPREČNI ODRASLI V MOJI SKUPNOSTI. POZNAM STANDARDE V SVOJI SKUPNOSTI GLEDE SPREJEMANJA TAKŠNEGA SPOLNO USMERJENEGA GRADIVA IN GRADIVO, KI GA PRIČAKUJEM, JE V SKLADU S TEMI STANDARDI. PO MOJI PRESOJI POVPREČNA ODRASLA OSEBA V MOJI SKUPNOSTI SPREJEMA UŽIVANJE TAKŠNEGA GRADIVA S STRANI ODRASLIH, KI TO ŽELIJO, V OKOLIŠČINAH, KOT JE TA, KI MLADOLETNIKOM IN ODRASLIM, KI TEGA NE ŽELIJO, NUDIJO RAZUMNO ZAŠČITO PRED GRADIVOM, IN SE JI TAKŠNO GRADIVO NE ZDI PRIVLAČNO ZA NAGNUSNE INTERESE ALI OČITNO ŽALJIVO. NADALJE IZJAVLJAM IN JAMČIM, DA NISEM OBVESTIL NOBENE VLADNE AGENCIJE, VKLJUČNO S POŠTNO SLUŽBO ZDA, DA NE ŽELIM PREJEMATI SPOLNO USMERJENEGA GRADIVA."

GEOGRAFSKE OMEJITVE

UPORABNIK NE SME VSTOPITI, GLEDATI, PRENESTI ALI GLEDATI TEGA SPLETNEGA MESTA IZ KATERE KOLI DRŽAVE, ZVEZNE DRŽAVE, OKROŽJA ALI LOKACIJE, KJER JE TO V NASPROTJU Z LOKALNIMI ZAKONI IN PREDPISI.

Izjava 18 USC 2257

Webcamcatalog.org ni proizvajalec nobene vsebine za odrasle ali spolnih podob, ki jih najdete na spletnem mestu. Webcamcatalog.org spoštuje 18 U.S.C. § 2257 in vse njegove predpise. Kolikor lahko Webcamcatalog.org ugotovi, so bili vsi modeli, ki očitno sodelujejo v kakršnem koli spolnem prikazu ali dejanju, ob ustvarjanju teh slik stari vsaj 18 let.

Webcamcatalog.org se opira na naslednjo odločitev pritožbenega sodišča Združenih držav Amerike za deseto okrožje v zadevi Sundance Associates, Inc. proti Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998), da bi izpolnil vse pravne obveznosti v zvezi s členom 2257 zakonika ZDA, in temelji na pravni odločitvi, ki določa, da so subjekti, ki nimajo nobene vloge pri "najemanju, sklepanju pogodb, upravljanju ali drugačnem urejanju sodelovanja" modelov ali izvajalcev, izvzeti iz zahtev za vodenje evidenc iz člena 2257 zakonika ZDA.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Če ni drugače navedeno, so vsa gradiva, vključno z logotipi, blagovnimi znamkami, slikami, dizajni, fotografijami, video posnetki ter pisnimi in drugimi gradivi, ki se pojavljajo kot del naše spletne strani, avtorske pravice, blagovne znamke, storitvene znamke, blagovna znamka in/ali druga intelektualna lastnina, registrirana ali neregistrirana ("intelektualna lastnina"), v lasti, pod nadzorom ali z licenco družbe Webcamcatalog.org. Naša spletna stran kot celota je zaščitena z avtorskimi pravicami in blagovno znamko. Ničesar na našem spletnem mestu ne smemo razumeti tako, da bi implicitno, s posredovanjem ali kako drugače podeljevalo licenco ali pravico do uporabe katere koli intelektualne lastnine, prikazane ali uporabljene na našem spletnem mestu, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika intelektualne lastnine. Webcamcatalog.org agresivno uveljavlja svoje pravice intelektualne lastnine v polnem obsegu zakona. Imena in logotipi Webcamcatalog.org se brez predhodnega pisnega dovoljenja Webcamcatalog.org ne smejo uporabljati na noben način, vključno z oglaševanjem ali publiciteto v zvezi z distribucijo gradiva na naši spletni strani. Webcamcatalog.org prepoveduje uporabo katerega koli logotipa Webcamcatalog.org ali katere koli njegove podružnice kot del povezave na katero koli spletno stran ali z nje, razen če Webcamcatalog.org takšno povezavo predhodno pisno odobri. Za pošteno uporabo intelektualne lastnine Webcamcatalog.org je potrebna ustrezna potrditev. Druga imena izdelkov in podjetij, omenjena na naši spletni strani, so lahko intelektualna lastnina njihovih lastnikov.

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom Webcamcatalog.org.

Webcamcatalog.org nima nadzora nad vsebino, politiko zasebnosti ali prakso spletnih mest ali storitev tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti zanje. Poleg tega se zavedate in strinjate, da Webcamcatalog.org ni neposredno ali posredno odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z uporabo ali zanašanjem na katero koli vsebino, blago ali storitev, ki je na voljo na takšnih spletnih mestih ali storitvah ali prek njih, ali v zvezi z njo.

Svetujemo vam, da preberete pogoje in pravilnike o zasebnosti vseh spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Pristojno pravo

Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni ZDA, ne glede na njihove kolizijske določbe.

Če ne uveljavljamo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev, se to ne šteje kot odpoved tem pravicam. Če sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev neveljavna ali neizvršljiva, ostale določbe teh Pogojev ostanejo v veljavi. Ti Pogoji predstavljajo celoten sporazum med nami v zvezi z našo storitvijo ter razveljavljajo in nadomeščajo vse predhodne sporazume, ki bi jih lahko imeli med seboj v zvezi s storitvijo.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo ali nadomestimo te pogoje. Če je sprememba bistvena, bomo poskušali zagotoviti vsaj 30-dnevno obvestilo pred začetkom veljavnosti novih pogojev. Kaj je bistvena sprememba, bomo določili po lastni presoji.

Z nadaljnjim dostopom do naše storitve ali njeno uporabo po začetku veljavnosti teh sprememb se strinjate, da vas spremenjeni pogoji zavezujejo. Če se z novimi pogoji ne strinjate, prenehajte uporabljati storitev.

© Avtorske pravice 2024
sl_SISlovenian