2257 Δήλωση

Αρχική σελίδα " 2257 Δήλωση

2257 Απαιτήσεις τήρησης αρχείων Δήλωση συμμόρφωσης

Το webcamcatalog.org δεν είναι ο παραγωγός οποιουδήποτε περιεχομένου ενηλίκων ή σεξουαλικών εικόνων που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα. Σε συμμόρφωση με τον Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίτλος 18, Τμήμα 2257, όλα τα μοντέλα, οι ηθοποιοί, οι ηθοποιοί και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε οπτική απεικόνιση σεξουαλικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται ή περιέχεται με άλλο τρόπο στην ιστοσελίδα webcamcatalog.org ή σε αυτήν ήταν άνω των δεκαοκτώ ετών κατά τη στιγμή της δημιουργίας των εν λόγω απεικονίσεων. Τα αρχεία που απαιτούνται από το USC 2257 τηρούνται στους αρχικούς παραγωγούς.

© Copyright 2024
Αυτός ο ιστότοπος δεν περιλαμβάνει γυμνό. Τηρεί τα πρότυπα που καθορίζονται από την παράγραφο 2257 του 18 U.S.C. και τους σχετικούς κανονισμούς. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές αυτού του δικτυακού τόπου δεν είναι οι κύριοι παραγωγοί (όπως ορίζεται στην 28 C.F.R. § 75.1(c)(2)) οποιουδήποτε οπτικού περιεχομένου που βρίσκεται εδώ.