2257 Изявление

Начало " 2257 Изявление

2257 Изисквания за водене на документация Декларация за съответствие

webcamcatalog.org не е производител на каквото и да е съдържание за възрастни или сексуални изображения, намерени на Сайта. В съответствие с Кодекса на Съединените щати, дял 18, раздел 2257, всички модели, актьори, актриси и други лица, които се появяват във всяко визуално изображение на сексуално поведение, което се появява или по друг начин се съдържа във или на уебсайта webcamcatalog.org, са били на възраст над осемнадесет години по време на създаването на тези изображения. Записите, изисквани от USC 2257, се съхраняват при първоначалните продуценти.

© Copyright 2024
На този сайт няма голота. Той се придържа към стандартите, определени от 18 U.S.C. §2257 и свързаните с него разпоредби. Собствениците и операторите на този уебсайт не са първични продуценти (съгласно определението в 28 C.F.R. § 75.1(c)(2)) на каквото и да е визуално съдържание, което се намира тук.